W KLASYCZNEJ FILOZOFII

Rozwój rozumu w dziejach oznaczał w myśli niemiec­kiej nie postęp intelektualny, poznawczy, reali­zujący się w opanowaniu przyrody i osiągnię­ciach cywilizacyjnych, lecz upowszechnianie wartości moralnych, ładu społecznego, zasad sprawiedliwości i wolności. Te wartości, któ­rych urzeczywistnienie myśl francuska uwa­żała na ogół za sprawę wtórną i podporządko­waną postępowi intelektualnemu, rozpatrywano w Niemczech jako samoistne i fundamentalne w rozwoju dziejów. Spowodowane to było nie tylko wpływem oświeceniowych krytyków po­stępu, ale również — i w większym stopniu —ciążeniem tradycji protestanckiej, w której kwestie religijne, światopoglądowe i związane z funkcjonowaniem instytucji kościelnych były podporządkowane problematyce etycznej zain­teresowanej głównie wewnętrzną doskonałością jednostki.Problematyka oświeceniowej filozofii dzie­jów uległa charakterystycznym przemianom.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.