ROZWIKŁANIE SPRAWY

Rozwikłania tej sprawy nie znajdziemy jednak u autora Umowy społecz­nej. Ale samo postawienie kwestii sensu histo­rii wobec nieuchronności cierpienia i zła za­powiada nowy typ dialektycznej historiozofii, który wypracowała klasyczna filozofia niemiec­ka przełomu XVIII i XIX wieku.Mieszczaństwo niemieckie uzyskiwało samo- wiedzę historyczną w warunkach odmiennych niż te, w których rozwijała się myśl francus­kiego oświecenia. Było znacznie mniej dyna­miczne, nie rozwinęło żadnego programu poli­tycznego i ekonomicznego, było jakby pełne skrupułów wobec panujących warstw szlachec­kich. jakby pełne skrupułów wobec panujących warstw szlachec­kich. Wywarło to niewątpliwy wpływ na filo­zofię dziejów, zaznaczający się głównie w do­minacji wątków moralnych i rozpatrywaniu rozwoju dziejów z punktu widzenia oddziały­wania na postawy i wartości moralne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.