POZNANIE PRZYRODY

Pozna­nie przyrody utraciło w ten sposób funkcję miernika historycznego postępu. Co więcej, naturalne środowisko utraciło u Kanta tę wagę, jaką jeszcze do niedawna miało przy wyjaśnia­niu historii. Był bowiem Kant zarazem prze­konany o istnieniu swoistej rzeczywistości his­torycznej odrębnej od przyrody i rządzącej się własnymi regułami. Dzieje uznawał za proces obiektywny, niezależny od decyzji poszczegól­nych jednostek. Podmiot dziejów widział w ludzkości jako całości, której rozwojem rządzą immanentne zasady. Kant podjął de facto pro­blem wysunięty przez Vica, chociaż jego dzie­ła najpewniej nie znał. Uważał, że sens dzie­jów można zrozumieć tylko biorąc pod uwagę całą ludzkość i te jej cechy charakterystyczne,, które wyróżniają ją od przyrody, właściwości kulturowe przejawiające się w ludzkich posta­wach, stosunkach i działaniach.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.