PIERWSZE PRÓBY

W pierwszych próbach zaszczepienia myśli niemieckiej zasady postępu łatwo zauważyć rewizję obiegowych pojęć, jak natura czy prawo naturalne. Rewizję tę można obserwować juz w twórczości Immanuela Kanta (1724—1804), w jego rozprawach historiozoficznych, a zwłasz­cza w Pomysłach do ujęcia historii powszech­nej w aspekcie światowym z 1784 roku. Naturę  rozumiał Kant dwojako: jako zespół ogólno­ludzkich wartości, ale w postaci nierozwiniętych możliwości; oraz jako środowisko przyrod­nicze przeciwstawne wolności, rozumowi i mo­ralności. To drugie rozumienie natury oznaczało odejście od obiegowych wyobrażeń i ono w dziele Kanta dominowało. Uległość naturze uważał Kant za stan podporządkowania czło­wieka przyrodniczym instynktom, jego znie­wolenia i braku moralnej samowiedzy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.